Algemene Klachtenprocedure Hondenschool Erve Hond


5 januari 2022

Hondenschool Erve Hond streeft naar een dienstverlening met een hoge kwaliteit. Mocht u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn niet tevreden zijn, dan kunt u dit kenbaar maken.

Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan de relatie met onze cursisten die gebruik maken van ons cursusaanbod en gedragstherapieën. Een uiting van ontevredenheid nemen wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze bedrijfsvoering te optimaliseren.

1. Definities

1.1 Klacht - Elke schriftelijke (inclusief e-mail) uiting van ontevredenheid van een cursist over de activiteiten van Hondenschool Erve Hond.

1.2 Hondenschool Erve Hond verzorgd cursussen, workshops en lezingen voor hondeneigenaren.

2. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk kenbaar maken. Het adres treft u aan onder punt 6. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u de volgende zaken op te nemen in uw brief/e-mail:
 – uw naam, adres, woonplaats , telefoonnummer en e-mail adres
 – de datum waarop u uw brief/boodschap verstuurt
 – een beschrijving van uw klacht
 – eventuele relevante kopieën van documenten die de klacht verduidelijken

3. Behandeling klacht

Op werkdagen ontvangt u binnen 24 uur na ontvangst van uw klacht een schriftelijke ontvangstbevestiging/e-mail. In deze brief/e-mail wordt u geïnformeerd over degene bij wie uw klacht in behandeling is en over de te volgen procedure. Wij streven ernaar om de gehele procedure binnen 5 werkdagen af te ronden. Hondenschool Erve Hond kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie. Wanneer nodig zullen wij (een) onafhankelijke externe deskundige(n) raadplegen.

Wanneer een klacht niet binnen de voorgestelde tijd afgehandeld kan worden, wordt u op de hoogte gesteld met een indicatie van tijdsduur benodigd voor de afhandeling. Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

4. Reactie op uw klacht

U ontvangt binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw klacht, tenzij er eerder schriftelijk en met redenen kenbaar is gemaakt dat er vertraging is ontstaan. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van de klacht. Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. 

5. Beheer

Alle gegevens die te maken hadden met behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld bewaard.

6. Correspondentieadressen

Uw klacht kunt u sturen naar:

Hondenschool Erve Hond
 t.a.v. L. Uitslag
 Westeinde 585
 7671 GC Vriezenveen
 E-Mail: [email protected]