Welkom op de site van Erve Hond.

Neem rustig een kijkje op onze website. Heb je vragen? App of mail ons.
In verband met onze andere werkzaamheden zijn wij niet altijd in de gelegenheid om de telefoon te beantwoorden.  
Wilt u telefonisch contact? Spreek dan de voicemail in, we nemen dan zo snel mogelijk contact op.
 

Wij helpen bij het opvoeden en begeleiden van je hond. In kleine groepen van maximaal 6 honden per groep waarin het niveau gelijk ligt.
We werken vooral aan de binding tussen eigenaren en hond, hierdoor bereik je veel meer qua opvoeding en training. We werken daarom zo positief mogelijk, maar wel met oog voor begrenzing daar waar nodig is. Niet elk gedrag kan nu eenmaal genegeerd worden. Het is dus belangrijk om eerst je hond te leren wat gewenst gedrag is. 
We leren de eigenaren te kijken naar wat de hond laat zien qua gedrag, zodat ze hier op in kunnen spelen / begeleiden. Hoe de eigenaar hierbij handelt is voor de begeleiding van de hond van groot belang. 
 
Honden die moeite hebben met prikkels en eigenaren die aangeven probleemgedrag te ervaren bij de hond begeleiden we eerst apart van de groepen, zodat we hierbij goed kunnen coachen en begeleiden. 

Puppy cursus

Puber cursus

Gevorderden cursus G&G

          Tracking / Speuren